Home > Hoe We Het Doen > Adaptief Onderwijs

ADAPTIEF ONDERWIJS

Adaptief Onderwijs reageert op de prestaties van elke student, waarbij het curriculum en de leerpaden worden aangepast aan hun individuele tempo, kennisniveau en leerstijlen.

  • Identificeert sterke en zwakke punten
  • Aandachtspunten en niveau’s van betrokkenheid
  • Leert de interesses van de leerlingen kennen en wat hen aanspreekt
  • Beoordeelt het vertrouwensniveau van de leerlingen
  • Het stellen van doelen en deze bereiken

Neem contact met ons op